rpn4 header rpn3 Coach 1 rpn2 coach 3 rpn1

Mediation

Wat is Mediation?

“Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder  optimale oplossing van hun conflict te komen.”

Mediation is dus een interventie van een bemiddelaar (onafhankelijke neutrale derde) om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen, om tot een oplossing te komen. Het kan voorkomen dat de communicatie verstoord is en een gebrek aan vertrouwen is ontstaan bij beide partijen. Er kan ook sprake zijn van een escalatie of een weigering van een van de partijen om nog met de andere partij te praten. In dergelijke gevallen kan gebruik gemaakt worden van Mediation.

Daarbij is de werkwijze dat middels Mediation de partijen gezamenlijk zelf het geschil oplossen, met behulp van een neutrale derde, de conflictbemiddelaar ofwel de Mediator. Zijn/haar rol is om de te bespreken “issues” op de agenda te zetten. Dit gebeurt nadat de communicatiestoornis tussen de gesprekspartners besproken is en teruggebracht tot hanteerbare proporties. Via begeleide onderhandeling zal de Mediator de partijen vervolgens laten zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is. De oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en deze wordt door beide partijen ondertekend.

Heeft u een conflict en vraagt u zich af of Mediation kan worden toegepast? Neem contact met ons op voor een verdere uitleg of afspraak.


Hoe werkt het?

Verloop van een Mediationtraject

Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De Mediator zal tijdens de eerste bijeenkomst duidelijk maken dat partijen zowel ‘rechten’ als ‘plichten’ hebben. Vervolgens inventariseert de mediator welke zaken opgelost moeten worden en onderzoekt hij wat tot nu toe de belemmeringen waren om uit het geschil te komen.

Mediation moet niet te lang duren. De ervaring leert dat het aantal bijeenkomsten bij voorkeur op één hand moet zijn te tellen. Immers, de wil moet er zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

De rol van de advocaat of gemachtigde

Als u wordt bijgestaan door een advocaat of een gemachtigde, dan mag hij/zij de bijeenkomsten bijwonen. Zijn/haar aanwezigheid is niet verplicht. Het gaat er namelijk om dat u zelf met de andere partij onderhandelt onder begeleiding van de Mediator. Echter, de aanwezigheid van een advocaat of een gemachtigde kan voor u gewenst zijn als er advies nodig is over de haalbaarheid van de oplossing, of als u denkt dat zijn/haar aanwezigheid u kan steunen bij de gesprekken.

De uitkomst van een Mediation

Er zijn drie mogelijke uitkomsten van het Mediationtraject. Er is volledige overeenstemming, gedeeltelijke overeenstemming of geen overeenstemming. Als er volledige overeenstemming is bereikt, wordt deze vastgelegd in een door al de partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst. Als er gedeeltelijke overeenstemming is bereikt, wordt deze ook vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen en de Mediator wordt getekend. Ook als er helemaal geen overeenstemming is bereikt, zal dit in een verklaring van de mediator worden omschreven.

De belangrijkste uitgangspunten van Mediation op een rij:

  • Deelname aan de Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
  • Wanneer u kiest voor Mediation betekent dit dat u zelf, met behulp van de Mediator, aan de slag gaat om samen met de andere partijen tot een oplossing te komen.
  • Een oplossing waarvoor u zelf de bouwstenen aandraagt, is vaak beter aanvaardbaar. Alleen wanneer u bereid bent actief bij te dragen aan het zoeken naar een oplossing, heeft Mediation kans van slagen.
  • Iedereen die aanwezig is bij de Mediation verplicht zich tot geheimhouding (de Mediator, de partijen en eventuele adviseurs, advocaten of gemachtigden).
  • De Mediator kan besluiten om u en de andere partijen voor een afzonderlijk persoonlijk gesprek uit te nodigen.
  • Zodra u, de andere partijen of de Mediator aangeeft te willen stoppen, is de Mediation beëindigd.
  • Na afloop van de Mediation wordt de bereikte oplossing vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst: de vaststellingsovereenkomst.

Contact

De Jonge - Consultancy
44 R I-straat 2
4051 AR Ochten

T +31 0344 667042
E info@rpnederland.nl

Bel mij terug » Stel een vraag »